ROB01 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Cilji Uporaba različnih robotov. Prikaz možnosti, prednosti in omejitev različnih vrst robotov. Vstop v svet programiranja in vzdrževanja robotov. Elektro in mehanska zgradba robota, vzdrževanje in povezava z delovnim okoljem. Ciljne skupine Tehnologi, nastavljalci proizvodnih celic, razvojni inženirji,…

Read more

PA01 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Cilji Udeleženci spoznajo opremo, uporabljeno v procesni avtomatizaciji za merjenje in krmiljenje procesa. Z uporabo praktičnih vaj in treninga se naučijo, kako se uporablja procesna oprema za tvorjenje sistemov z odprto in zaprto povratno zanko, istočasno pa pridobijo…

Read more

SERVO01 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Ciljne skupine Vzdrževalci, konstrukterji / inženirji, projektanti, učitelji Vsebina Vrste in zgradbe motorjev Regulacija hitrosti in pozicije Merilniki toka, hitrosti in pozicije Osnove regulacij Servo zanke – parametri servo zanke Frekvenčni pretvorniki – uporaba in nastavitev AC –…

Read more

PLC 22 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Cilji Trening zagotavlja udeležencu znanja o konstrukciji in delovanju PLC-ja in ga usposobi za prevod krmilnih nalog v delujoč program za PLC. Udeleženec bo sposoben napisati in simulirati krmilni sistem. Trening se izvaja na krmilnikih Siemens ali drugih…

Read more

PLC11 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Cilji Vsaka industrijska aplikacija ne zahteva uporabe kompleksnega PLC-ja. Nekaj vhodov in izhodov je pogosto dovolj za hitro in zanesljivo avtomatizacijo enostavnih aplikacij. Trening se izvaja na krmilnikih Siemens Step7 ali drugih po dogovoru s slušatelji (Mitsubishi, ž…

Read more

EX02

Cilji Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se lahko zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, obnovili znanja, ki jih določa pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008). Znanje, pridobljeno po opravljenem izpitu na osnovnem seminarju, je potrebno obnavljati…

Read more

EX01

Cilji Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, pridobili znanja, ki jih določa Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008). Vsebina Osnove protieksplozijske zaščite Električna EX-oprema Neelektrična EX-oprema Uporaba in označevanje EX-opreme…

Read more

KU02

Cilji Udeleženci: spoznajo nekatere tipične slovenske narodne jedi po pokrajinah, spoznajo pomen slovenskih narodnih jedi v prehrani in gostinski ponudbi, poznajo možne načine serviranja jedi, znajo sestaviti jedilnik iz narodnih jedi, upoštevajo že pridobljena znanja iz tehnologije priprave hrane in znanja o sestavi jedilnikov, narodne jedi pripravijo tudi na sodoben način. Vsebina Prleška gibanica Prekmurska…

Read more

KU01

Cilji Udeleženci: poznajo osnovna načela varovalne prehrane, poznajo živila in postopke obdelave, ki se jih izogibamo oziroma jih izločamo pri pripravi varovalne prehrane, spoznajo nekatere oblike alternativne prehrane, seznanijo se s posebnostmi pri pripravi nekaterih najbolj razširjenih oblik dietne prehrane, spoznajo pripravo nekaterih jedi, znajo sestaviti jedilnike za redne in izredne obroke hrane, znajo sestaviti…

Read more

R04

Cilji Udeleženci se naučijo osnov projektnega vodenja. Vsebina Namen projektnega vodenja Terminski načrt Planiranje stroškov Vodenje dokumentacije lnformacijski sistem Delo s preglednicami in bazami Kompetence Udeleženci pridobijo znanja, potrebna za uspešno vodenje projektov.

Read more