R07

Cilji Udeleženci bodo spoznali več uporabnih funkcij urejevalnika besedil. Vsebina Nastavitve urejevalnika besedil Serijski dokumenti (spajanje besedil) Delo z glavnimi dokumenti in poddokumenti Posebno lepljenje Obrazci Sklici Sledenje spremembam Delo z makroji Kompetence Udeleženeci se naučijo optimalno uporabljati funkcionalnosti urejevalnika besedil.

Read more

R07

Cilji Udeleženci se bodo naučili uporabljati urejevalnik besedil. Vsebina Delo z računalnikom Uporaba urejevalnika besedil Oblikovanje besedila Vstavljanje in oblikovanje slik Vstavljanje in oblikovanje tabel Tiskanje Kompetence Udeleženci pridobijo osnovna znanja za delo z urejevalnikom besedil.

Read more

R06

Cilji Udeleženci se bodo naučili uporabljati računalnik. Vsebina Računalnik in njegove komponente lnformacijska tehnologija Operacijski sistem Urejevalnik besedila Elektronska pošta Splet Kompetence Udeleženci pridobijo osnovna znanja za delo z računalnikom.

Read more

R05

Cilji Udeleženci se naučijo desetprstnega slepega tipkanja. Vsebina Pravopis Ergonomija dela z računalnikom Desetprstno slepo tipkanje in vaje Kompetence Po končanju programa udeleženci izobraževanja: obvladajo desetprstno slepo tipkanje, znajo tipkati po nareku in prepisovati besedilo, poznajo slovnična pravila, poznajo pravila urejanja besedila in posebna pravila za urejanje besedila v urejevalnikih besedila.

Read more

R04

Cilji Program je namenjen usposabljanju delavcev za osnovno delo na računalniku v sodobni pisarni. Udeleženci izobraževanja spoznajo vrste in delovanje računalnikov, naučijo se uporabljati najbolj pogosto prisotne pisarniške programe (programe programskega paketa Microsoft Office). Poudarek programa je na praktičnem delu in uporabi računalnika ter na računalniski varnosti in na varovanju podatkov. lzobraževanje se zaključi s…

Read more

R03

Cilji V tem programu se bodo kandidati naučili brati različne dokumente: dobavnice, račune, reklamacijske zapisnike itd. Pridobili bodo znanje o računalniski opremi, ki se uporablja v trgovini. Naučili se bodo osnove dela z računalnikom v Windows okolju, spoznali blagovno-materialno poslovanje in fakturiranje. Seznanili se bodo tudi z blagajno in delom s POS-blagajno. Vsebina Blagajne in…

Read more

R02

Cilji Udeleženci se spoznajo z osnovami oblikovanja spletnih strani in se naučijo samostojno oblikovati spletno stran in pripraviti predlogo / grafično podobo strani. Vsebina Trendi v oblikovanju HTML in CSS lnteraktivni elementi Razrez spletne strani Grafična podoba Prakticne vaje Oblikovanje slik Kompetence: Udeleženci znajo: samostojno oblikovati sodobno spletno stran, oblikovati slike in druge graficne elemente,…

Read more

R01

Cilji Udeleženci se spoznajo z osnovami izdelave spletnih strani in se naučijo samostojno postaviti spletno stran. Vsebina Statične in dinamične spletne strani HTML CSS Oblikovanje spletnih strani Optimizacija spletnih strani Praktične vaje Postavitev spletne strani Kompetence: Udeleženci: znajo samostojno izdelati spletno stran, oblikovati sodobno spletno stran, uporabljati sloge CSS, uporabljati dodatke za izdelavo fotogalerij, kontaktnih…

Read more

FR03

Cilji Udeleženci izboljšajo svoje bralne sposobnosti in razumevanje, spoznajo vsakdanje fraze iz poslovnega sveta v francoskem jeziku, se naučijo komunikacije v francoskem jeziku, s poudarkom na specifičnih delovnih opravilih. Vsebina Poslovna in osebna predstavitev Telefonska in pisna komunikacija Besedišče v podjetju Sestanki in predstavitve Sestavljanje poročil Kompetence Udeleženci: kompetentno uporabljajo tujo strokovno literaturo, se znajo…

Read more

FR02

Cilji Udeleženci spoznajo osnove slovnice in temeljno besedišče za osnovno sporazumevanje v francoskem jeziku. Vsebina Predstavitev in življenjepis Odnosi v družbi Prosti čas Bančništvo in poslovaje Nakupovanje Potovanje Soočanje s težavami Zdravje Kompetence Udeleženci: se znajo predstaviti in sestaviti življenjepis, se znajdejo v vsakodnevnih situacijah, poznajo besedišče na naprednem nivoju, znajo kreativno uporabljati francoski jezik,…

Read more