NS

Namen V proizvodnih podjetjih se vedno pogosteje zavedajo, da so delavci na strojih tista kategorija kadrov, kjer prihaja do velikih razlik v rezultatih, če primerjamo delavca, ki je dobro motiviran, osveščen, usposobljen za delo na svojem stroju in ga zna hkrati negovati in tistimi, ki za strojem zgolj preživijo svojih osem delovnih ur dnevno. Koliko…

Read more

ONPLC01 – Osnove odpravljanja napak na strojih krmiljenih s PLC

Cilji Usposobiti udeležence, da bodo hitro odkrili napako na liniji in jo odpravili. Ciljne skupine Vzdrževalci. Iz vsebine Mehatronske sheme Priklopi končnih stikal in njihove nastavitve ter oznake Meritve končnih stikal, testiranje njihovega delovanja Meritve pnevmatskih in hidravličnih aktuatorjev – ventilov Pogosti vzroki okvar Postopki menjave elementov periferije Praktične vaje Rezultati Udeleženec: Zna prebrati elektro,…

Read more

VSPLC01

Cilji Usposobiti udeležence, da bodo razumeli delovanje elementov linije, ki je krmiljena s PLC. S tem bodo pripomogli k zanesljivejšemu delovanju stroja, preprečevanju napak in hitrejšemu odpravljanju morebitnih okvar. Ciljne skupine Vzdrževalci, operaterji na strojih, vodje linij. Iz vsebine Pnevmatske sheme Hidravlične sheme Elektro sheme Krmiljenje s PLC Lastnosti vhodov in izhodov Seznanitev s strojno…

Read more