EX02

Cilji Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se lahko zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, obnovili znanja, ki jih določa pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008). Znanje, pridobljeno po opravljenem izpitu na osnovnem seminarju, je potrebno obnavljati…

Read more

EX01

Cilji Na tem usposabljanju boste vsi delavci, ki delate ali se zadržujete v eksplozijsko ogroženih prostorih, znotraj ali zunaj stavb, pogosto ali le izjemoma, pridobili znanja, ki jih določa Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS štev. 102/2000, štev. 91/2002 in štev. 16/2008). Vsebina Osnove protieksplozijske zaščite Električna EX-oprema Neelektrična EX-oprema Uporaba in označevanje EX-opreme…

Read more