VSPLC01

Cilji Usposobiti udeležence, da bodo razumeli delovanje elementov linije, ki je krmiljena s PLC. S tem bodo pripomogli k zanesljivejšemu delovanju stroja, preprečevanju napak in hitrejšemu odpravljanju morebitnih okvar. Ciljne skupine Vzdrževalci, operaterji na strojih, vodje linij. Iz vsebine Pnevmatske sheme Hidravlične sheme Elektro sheme Krmiljenje s PLC Lastnosti vhodov in izhodov Seznanitev s strojno…

Read more

PLC11 2017

Urnik izvajanja Torek od 10.00 do 16.00 Sreda od 8.00 do 16.00 Četrtek od 8.00 do 12.00 Cilji Vsaka industrijska aplikacija ne zahteva uporabe kompleksnega PLC-ja. Nekaj vhodov in izhodov je pogosto dovolj za hitro in zanesljivo avtomatizacijo enostavnih aplikacij. Trening se izvaja na krmilnikih Siemens Step7 ali drugih po dogovoru s slušatelji (Mitsubishi, ž…

Read more

OTT01

Cilji Udeleženci: spoznajo osnovne fizikalne veličine v toplotni tehniki, razumejo postopek izračuna toplotnih izgub skladno s PURES 2010, spoznajo osnove ogrevalnih sistemov, materiale za cevi in fitinge, spajanje in korozijo na področju strojnih instalacij ter način označevanja le-teh, znajo praktično povezati armature, spoznajo dimenzioniranje, cevno mrežo za distribucijo STV (sanitarna topla voda) in izberejo ustrezno…

Read more

OVE03

Cilji Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz fotonapetostnih (FN) elektrarn in komponent, ki jo sestavljajo. Skozi praktične primere se udeleženci naučijo in spoznajo načine delovanja fotonapetostnih sistemov v obliki otočne in omrežne izvedbe. Vsebina Osnovne električne velicine (napetost, tok, upornost) in električne meritve le-teh Moč in delo v elektrotehniki Komponente, ki jo sestavljajo fotonapetostno (fotovoltaično)…

Read more

OVE02

Cilji Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz področja termodinamike, udeleženci spoznajo IR kamero, merilne tehnike v IR področju idr. ter praktično izvedejo IR termografske meritve na različnih URE obnovljenih objektih. Vsebina Osnove termodinamike Osnovne funkcije IR kamere Temperatura, toplota in prenos toplote Elektromagnetni spekter lzmenjava energije s sevanjem lnterpretacija toplotne slike s sevanjem Tehnike analize…

Read more

OVE01

Cilji Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz področja obnovljivih virov energije (OVE), varčevanja energije in zmanjševanja stroškov z učinkovito rabo energije (URE). Skozi praktične primere se udeleženci naučijo in spoznajo načine delovanja fotonapetostnih in termosolarjih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso. Spoznajo lastnosti izolacije in njen vpliv na energetsko…

Read more

AS05

Cilji V času usposabljanja udeleženci spoznajo osnove delovanje dizelskih motorjev s sistemom vbrizgavanja Common Rail in osnove uporabe programsko diagnostične naprave KTS/ESI [tronic]. Vsebina Kaj je diagnostični tester? Kako priključiti tester? Kaj nam pove napaka, ki jo izpiše tester? Odprava napake Meritve s pomočjo testerja Rezultati Udeleženci spoznajo: osnove delovanj in vbrizgov dizelskih motorjev, komponente vbrizgalnih…

Read more

AS04

Cilji V času usposabljanja udeleženci spoznajo osnove delovanj avtomobilskih klimatskih naprav, njihovo delovanje ter uporabo polnilne enote za polnjenje s hladilnim plinom. Vsebina Fizikalne osnove in tehnika hlajenja Naprave klimatskega sistema, delovanje in naloge (kompresor, elektromagnetna sklopka, kondenzator, ventilator, sušilni filter, termostatski ekspanzijski ventil, uparjalnik, dušilka, zbiralna posoda) Cevi in priključki Kontrolni, varnostni in krmilni…

Read more

AS03

Cilji Udeleženci pridobijo osnovna znanja in spretnosti o popravilu in vzdrževanju avtomobila. Vsebina Pregled avtomobilskih sklopov Lastnosti tekočin (olja, hladilna tekočina, zavorna tekočina) Pravilno dvigovanje vozila Osnovna popravila Rezultati Udeleženci: poznajo značilnosti in zgradbo osnovnih avtomobilskih sklopov, poznajo lastnosti in uporabnost tekočin za uporabo v avtomobilih, poznajo opremo za dvigovanje vozila, spoznajo osnovna vzdrževalna dela…

Read more

AS02

Cilji Udeleženci pridobijo osnovna znanja in spretnosti montaže avtomobilskih pnevmatik. Vsebina Vrste avtomobilskih pnevmatik Lastnosti avtomobilskih pnevmatik Pravilno dvigovanje vozila Premontaža pnevmatik Rezultati Udeleženci: poznajo značilnosti in zgradbo avtomobilskih pnevmatik, poznajo lastnosti in uporabnost avtomobilskih pnevmatik, poznajo opremo za dvigovanje vozila, poznajo opremo za premontažo avtomobilskih pnevmatik, spoznajo osnove premontaže.

Read more