Cilji

Udeleženci se bodo naučili uporabljati urejevalnik besedil.

Vsebina

  • Delo z računalnikom
  • Uporaba urejevalnika besedil
  • Oblikovanje besedila
  • Vstavljanje in oblikovanje slik
  • Vstavljanje in oblikovanje tabel
  • Tiskanje

Kompetence

Udeleženci pridobijo osnovna znanja za delo z urejevalnikom besedil.