Cilji

Udeleženci se bodo naučili uporabljati računalnik. Ob koncu tečaja udeleženci opravijo preizkus znanja in pridobija potrdilo RPO.

Vsebina

  • Temeljna informacijska znanja
  • lzdelava in oblikovanje besedil
  • Uporaba interneta
  • Uporaba elektronske pošte

Kompetence

Udeleženci programa bodo:

  • spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije,
  • znali uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
  • znali arganižirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami,
  • znali pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
  • znali uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.