Cilji

Udeleženci se bodo naučili uporabljati računalnik. Program je namenjen začetnikam.

Vsebina

  • Moj računalnik
  • Urejevalnik besedila
  • Internet
  • Elektronska pošta
  • Varnost na internetu
  • Digitalna potrdila
  • E-država
  • Digitalna fotagrafija

Kompetence

Udeleženci bodo:

spoznali urejevalnik besedil,
spoznali internet in elektronsko pošto,
spoznali psnpvna načela varne upprabe interneta,
spoznali ppmen in upprabp digitalnih potrdil,
spoznali osnovne spletne storitve e-komunikacije z državno upravo.