Cilji

Udeleženci spoznajo osnove slovnice in temeljno besedišče za osnovno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Vsebina

 • Predstavitev osebe
 • V restavraciji
 • Orientacija v mestu
 • Vreme
 • Družina
 • Predstavitev firme
 • Poklici
 • Poslovni obisk
 • Poslovno pismo – osnove

Kompetence

Udeleženci:

 • razumejo vprašanja, pozive in kratka navodila v angleškem jeziku,
 • razumejo daljše izjave v angleščini, če so izgovorjene počasi,
 • se naučijo opisati družino, prijatelje in preproste dejavnosti drugih ljudi,
 • se naučijo opisati izgled in osebne lastnosti ljudi itd.
 • znajo podati različne informacije,
 • znajo postaviti preprosta vpračanja in odgovoriti nanje,
 • se znajdejo v tipičnih vsakodnevnih situacijah,
 • znajo črkovati imena po angleški abecedi,
 • uporabljajo števila,
 • razvrščajo nove besede po svojem lastnem sistemu,
 • uporabljajo angleščino tudi izven tečaja (npr. pisanje elektronskih sporočil),
 • poznajo slovnico, ki jo potrebujejo za dosego zgoraj zastavljenih ciljev,
 • znajo brati in izpolnjevati angleške obrazce,
 • znajo uporabljati slovar.