Cilji

Udeleženci spoznajo osnove slovnice temeljno besedišče za osnovno sporazumevanje v francoskem jeziku.

Vsebina

 • Predstavitev osebe
 • V restavraciji
 • Orientacija v mestu
 • Vreme
 • Družina
 • Predstavitev firme
 • Poklici
 • Poslovni obisk
 • Poslovno pismo – osnove

Kompetence

Udeleženci:

 • razumejo vprašanja, pozive in kratka navodila v francoskem jeziku,
 • razumejo daljše izjave v francoščini, če so izgovorjene počasi,
 • znajo opisati družino, prijatelje in preproste dejavnosti drugih ljudi,
 • znajo opisati izgled in osebne lastnosti ljudi itd.,
 • znajo podati različne informacije,
 • znajo postaviti preprosta vprašanja in odgovoriti nanje,
 • se znajdejo v tipičnih vsakodnevnih situacijah,
 • znajo črkovati imena po francoski abecedi,
 • uporabljajo števila,
 • razvrščajo nove besede po svojem lastnem sistemu,
 • uporabljajo francoščino tudi izven tečaja (npr. pisanje elektronskih sporočil),
 • poznajo slovnico, ki jo potrebujejo za dosego zgoraj zastavljenih ciljev,
 • znajo brati in izpolnjevati francoske obrazce,
 • znajo uporabljati slovar.