Cilji

Udeleženci spoznajo osnove slovnice in temeljno besedišče za osnovno sporazumevanje v francoskem jeziku.

Vsebina

 • Predstavitev in življenjepis
 • Odnosi v družbi
 • Prosti čas
 • Bančništvo in poslovaje
 • Nakupovanje
 • Potovanje
 • Soočanje s težavami
 • Zdravje

Kompetence

Udeleženci:

 • se znajo predstaviti in sestaviti življenjepis,
 • se znajdejo v vsakodnevnih situacijah,
 • poznajo besedišče na naprednem nivoju,
 • znajo kreativno uporabljati francoski jezik,
 • poznajo temelje francoske slovnice,
 • znajo uporabljati slovar,
 • imajo osnovo za nadaljnja specialistična jezikovna izobraževanja (strokovna francoščina, poslovna francoščina … ).