Cilji

Udeleženci spoznajo osnove slovnice in temeljno besedišče za osnovno sporazumevanje v nemškem jeziku.

Vsebina

 • Predstavitev in življenjepis
 • Odnosi v družbi
 • Prosti čas
 • Bančnistvo in poslovanje
 • Nakupovanje
 • Potovanje
 • Soočanje s težavami
 • Zdravje

Kompetence

Udeleženci:

 • se znajo predstaviti in sestaviti zivljenjepis,
 • se znajdejo v vsakodnevnih situacijah,
 • poznajo besedišče na naprednem nivoju,
 • znajo kreativno uporabljati nemški jezik,
 • poznajo temelje nemške slovnice
 • znajo uporabljati slovar
 • imajo osnovo za nadaljnja specialistična jezikovna izobraževanje (strokovna nemščina, poslovna nemščina…)