Cilji

Udeleženci:

 • spoznajo nekatere tipične slovenske narodne jedi po pokrajinah,
 • spoznajo pomen slovenskih narodnih jedi v prehrani in gostinski ponudbi,
 • poznajo možne načine serviranja jedi,
 • znajo sestaviti jedilnik iz narodnih jedi,
 • upoštevajo že pridobljena znanja iz tehnologije priprave hrane in znanja o sestavi jedilnikov,
 • narodne jedi pripravijo tudi na sodoben način.

Vsebina

 • Prleška gibanica
 • Prekmurska gibanica
 • Bograč
 • Tržiške bržole
 • Dolenjske kepe
 • Kobariški štruklji
 • Fuži s puranom
 • ldrijski žlikrofi
 • Bakalca

Kompetence

Udeleženci:

 • pridobijo znanja iz tehnologije pripravljanja jedi,
 • poznajo stroje, naprave in pripomočke,
 • obvladajo tehnike mehanske in toplotne obdelave živil ter dopolnilne kuharske postopke,
 • pridobijo ročne spretnosti pri različnih opravilih,
 • pridobijo čut za estetsko pripravo jedi,
 • pridobijo znanja za organizacijo dela v kuhinji,
 • pridobijo znanja osnovnih principov zdrave prehrane,
 • znajo količinsko normirati jedi po recepturi,
 • naučijo se samostojno uporabljati znanja iz teorije pri praktičnem delu,
 • pridobijo motivacijo za napredovanje na osnovi usvojenih znanj s pomočjo prakse in literature s področja kuharstva,
 • usvojijo strokovno izrazoslovje,
 • znajo biološko in ekonomsko ovrednotiti obrok,
 • se zavedajo pomembnosti organiziranosti delovnega procesa,
 • organizacijsko in praktično pripravijo različne obroke,
 • usposobijo se za nadzorovanje varnega dela,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo in za zagotavljanje ekonomičnega poslovanja.