Cilji

Udeleženci spoznajo pomen in naloge knjigovodstva za delovanje podjetja in se naučijo postopkov za knjiženje nekaterih tipičnih primerov knjigovodskih listin.

Vsebina

  • lnformacijska podpora za računovodstvo
  • Uvod v knjigovodstvo
  • Osnove računovodstva
  • Gospodarske kategorije
  • Osnove knjiženja
  • Davščine
  • Delo v knjigovodskem programu

Kompetence

Udeleženci pridobijo osnovna znanja za opravljanja knjigovodskih del v manjšem podjetju.