Cilji

Udeleženci podrobneje spoznajo naloge knjigovodstva in se naučijo postopkov za knjiženje primerov knjigovodskih listin in izdelavo zaključnih izkazov. Poudarek je na dvostavnem knjigovodstvu za gospodarske družbe in na osnovnih računovodskih opravilih.

Vsebina

  • Osnove računovodstva
  • Kontni načrt in njegove postavke
  • Postopki knjiženja
  • Kalkulacije in računovodsko načrtovanje
  • Davščine in zaključni izkazi

Kompetence

Udeleženci pridobijo znanja za opravljanje knjigovodskih del v manjšem podjetju.