Cilji

Udeleženci se naučijo postopkov za računalnisko vodenje knjigovodstva. Tečaj je primeren za udeležence z osnovnim znanjem knjigovodstva, ki niso vešči dela na računalniku. Uporablja se program za vodenje računovodstva Minimax in dvostavno knjigovodstvo.

Vsebina

  • Spoznavanje računovodskega programa
  • Postopki knjiženja v računovodskem programu
  • Urejanje osnovnih podatkov o podjetju in sistemskih nastavitev
  • Moduli knjiženja (računi, zaloge, potni nalogi, plače … )
  • Knjiženje preko temeljnic
  • Blagajniski dnevnik
  • Register osnovnih sredstev

Kompetence

Udeleženci pridobijo znanja za opravljanje knjigovodskih del na računalniku v manjšem podjetju.