Cilji

Udeleženci se naučijo osnov projektnega vodenja.

Vsebina

  • Namen projektnega vodenja
  • Terminski načrt
  • Planiranje stroškov
  • Vodenje dokumentacije
  • lnformacijski sistem
  • Delo s preglednicami in bazami

Kompetence

Udeleženci pridobijo znanja, potrebna za uspešno vodenje projektov.