Cilji

Udeleženci osvojijo znanja s področja konstruiranja z računalnikom. S pomočjo programske opreme znajo pripraviti 2D-tehnisko dokumentacijo (delavniške risbe, kosovnice), izdelati 3D-modele in sestavljene sklope iz 3D-modelov ter analizirati trdnost strojnih elementov in sklopov na podlagi simulacij.

Vsebina

 • Spoznavanje in prilagajanje delovnega okolja
 • Programske nastavitve
 • Pravila natančnega risanja
 • lzdelava prototipne risbe Drawing Template (.dwt)
 • Stilske nastavitve (Text, Dimension, Multileader)
 • Ukazi za risanje (Draw)
 • Ukazi za kotiranje (Dimension)
 • Ukazi za popravljanje (Modify)
 • Načini izbire objektov
 • Varnost datotek pri delu z AutoCAD-om
 • Pomžna iskala objektov (Osnap)
 • Delo z Layerji
 • Delo s simboli Block (vstavitev, izdelava)
 • Tiskanje v Layoutu

Rezultati

Udeleženci:

 • razumejo pomen uporabe računalnisko podprte tehnologije pri konstruiranju,
 • znajo izdelati in natisniti 2D-tehniško dokumentacijo,
 • znajo izdelati 3D-model določenega kosa s pomočjo programske opreme za 3D-modeliranje,
 • znajo sestaviti sklope iz posameznih 3D-modelov (podsklopov),
 • znajo izdelati trdnostno kontrolo strojnega elementa s pomočjo simulacije.

Termini