Cilji

Udeleženci osvojijo znanja s področja konstruiranja z računalnikom. S pomočjo programske opreme znajo pripraviti 2D-tehniško dokumentacijo (delavniške risbe, kosovnice), izdelati 3D-modele in sestavljene sklope iz 3D-modelov ter analizirati trdnost strojnih elementov in sklopov na podlagi simulacij.

Vsebina

 • Uvod
 • Osnove in uporabniški vmesnik
 • Osnove skiciranja
 • Osnove modeliranja
 • Modeliranje (osnovni izvlek, vrtenine, lupine, rebra … )
 • lzdelava 2D-tehniške dokumentacije
 • Sestavi
 • Kosovnice
 • Trdnostna analiza strojnih elementov s pomočjo simulacije

Rezultati

Udeleženci:

 • razumejo pomen uporabe računalnisko podprte tehnologije pri konstruiranju,
 • znajo izdelati in natisniti 2D-tehniško dokumentacijo,
 • znajo izdelati 3D-model določenega kosa s pomočjo programske opreme za 3D-modeliranje,
 • znajo sestaviti sklope iz posameznih 3D-modelov (podsklopov),
 • znajo izdelati trdnostno kontrolo strojnega elementa s pomočjo simulacije.