Cilji

Udeleženci osvojijo znanja s področja 3D-tiskanja s pomočjo 3D-tiskalnikov, ki gradijo 3D-model na podlagi topljenja žice iz umetne mase. Znajo pripraviti vzorec za 3D-tiskanje s pomočjo odprtokodne programske opreme in ga natisnejo na 3D-tiskalniku.

Vsebina

 • Zagon 3D-tiskalnika in vzpostavitev komunikacije z računalnikom
 • Kalibriranje
 • Namestitev programske opreme na računalnik
 • Priprava 3D-modela za tiskanje
 • Opis odprtokodne programske opreme za 3D-tiskanje
 • Nastavitve parametrov tiskanja s pomočjo odprtokodne programske opreme
 • lzdelava testnega vzorca

Rezultati

Udeleženci:

 • razumejo pomen uporabe 3D-tiskalnikov pri konstruiranju in izdelavi prototipov,
 • znajo uporabiti odprtokodno programsko opremo za pripravo 3D-modelov za 3D-tiskanje,
 • znajo upravljati s 3D-tiskalnikom,
 • znajo natisniti 3D-model s pomočjo 3D-tiskalnika.

Termini