Namen

V proizvodnih podjetjih se vedno pogosteje zavedajo, da so delavci na strojih tista kategorija kadrov, kjer prihaja do velikih razlik v rezultatih, če primerjamo delavca, ki je dobro motiviran, osveščen, usposobljen za delo na svojem stroju in ga zna hkrati negovati in tistimi, ki za strojem zgolj preživijo svojih osem delovnih ur dnevno.
Koliko škode je že storjene in koliko stroškov nastane od trenutka, ko pride do okvare na stroju in posega vzdrževalca na njem? In koliko stroškom bi se lahko izognili, če bi delavec opravljal nego stroja ob zavedanju, da stroj ne deluje brezhibno in na to pravočasno opozoril vzdrževalca?
Namen izobraževanja je, da naročnik svoje nekvalificirane delavce pripravi za delo na strojih v proizvodnji in kasneje iz njihovih vrst izbere boljše za nadaljnje izobraževanje.

Cilji

Cilja izobraževanja je, da se nekvalificirani delavci seznanijo z vsemi potrebnimi veščinami za preprosto, ekonomično in varno posluževanje določenega stroja.

Ciljna skupina

Delavci na strojih – operaterji, nastavljalci idr.

Iz vsebine

 • Varnost na delovnem mestu in zdravo delo.
 • Osnove delovanja strojev – poznavanje osnovnih sklopov stroja (strojni, hidravlični, pnevmatski elementi, merilno regulacijski elementi, računalnik kot »black box«)
 • Zahteve tehnologije za pravilno delovanja stroja.
 • Pomen navodil, njihovo razumevanje in upoštevanje.
 • Pomen stroja za delavca in podjetje (nabavna vrednost stroja, izkoristek stroja, (nič) 0 zastojev).
 • Pomen nege stroja in delovnega mesta (5S, samostojno vzdrževanje).
 • Pomen energentov za pogon stroja (izklop stroja med malico, puščanje zraka…)
 • Zaključno preverjanje znanja (zelo osnovna vprašanja o predstavljenih vsebinah).

REZULTATI / UDELEŽENEC:

 • pomen varnosti in zdravja na delovnem mestu;
 • pomen zanesljivega delovanja stroja;
 • kako upravljati s strojem;
 • kje pretijo nevarnosti na stroji in kaj ne smemo početi;
 • pomen vrednosti stroja za podjetje;
 • energetska ozaveščenost;
 • pomen čistosti za zagotavljanje 0 zastojev.

Temini