Cilji

V času usposabljanja udeleženci spoznajo osnove delovanj avtomobilskih klimatskih naprav, njihovo delovanje ter uporabo polnilne enote za polnjenje s hladilnim plinom.

Vsebina

 • Fizikalne osnove in tehnika hlajenja
 • Naprave klimatskega sistema, delovanje in naloge (kompresor, elektromagnetna sklopka, kondenzator, ventilator, sušilni filter, termostatski ekspanzijski ventil, uparjalnik, dušilka, zbiralna posoda)
 • Cevi in priključki
 • Kontrolni, varnostni in krmilni elementi v klimatskem sistemu (presostat, termostat, krmiljenje vklopa, kroženja hladilnega plina, ventilatorja)
 • Diagnostični postopki in preizkus delovanja tipal in aktuatorjev
 • Vzroki za odpoved klimatskega sistema pri nižjih temperaturah in nastavitve
 • Čiscenje kabinskega zraka (navadni, ogljični, elektrostatični in antiseptični filtri) ter temperaturno udobje v kabini (HVAC)
 • Retrofit, obnovitev klimatske naprave
 • Tlačni in temperaturni preizkus

Rezultati

Udeleženci:

 • uporabljajo namenske instrumente in naprave, potrebne za opravljanje meritev, odkrivanje napak, servisiranje in vzdrzevanje klimatskih naprav,
 • s pomočjo stikalnih načrtov in vezalnih shem določajo funkcijo in delovanje elementov ter sklopov,
 • ob uporabi pripomočkov in instrumentov odkrivajo napake in jih odpravljajo,
 • vzdržujejo in servisirajo električno opremo vozila, izvajajo nastavitve in zamenja posamezne dele, sklope in sisteme.