Cilji

Udeleženci:

 • spoznajo osnovne fizikalne veličine v toplotni tehniki,
 • razumejo postopek izračuna toplotnih izgub skladno s PURES 2010,
 • spoznajo osnove ogrevalnih sistemov, materiale za cevi in fitinge, spajanje in korozijo na področju strojnih instalacij ter način označevanja le-teh,
 • znajo praktično povezati armature,
 • spoznajo dimenzioniranje, cevno mrežo za distribucijo STV (sanitarna topla voda) in izberejo ustrezno toplotno izolacijo.

Vsebina

 • Osnovne fizikalne veličine v toplotni tehniki (Moč – Energija – Toplota)
 • Agregatna stanja
 • Prevod, prestop, prehod toplote
 • Ogrevanje (ogrevalna telesa, sistemi ogrevanja, izbira obtočne črpalke, raztezne posode, varnostnega ventila, energenti)
 • Materiali v instalacijah in spajanje cevi (cevi, fitingi, tehnike spajanja cevi, vaje povezave armatur)

Rezultati

Udeleženci:

 • spoznajo vrste energentov ter njihove značilnosti,
 • poznajo vlogo osnovnih elementov regulacije in vrste regulacije ogrevalnega sistema,
 • poznajo princip delovanja razlicnih merilnikov toplotne energije,
 • dimenzionirajo cevno mrežo za distribucijo STV in izberejo ustrezno toplotno izolacijo,
 • izračunajo strošek priprave STV z različnimi energenti in strošek investicije,
 • znajo praktično izvesti spajanja cevnih zvez in poznajo nacine preprečevanja korozije v instalacijah.