Cilji

Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz področja obnovljivih virov energije (OVE), varčevanja energije in zmanjševanja stroškov z učinkovito rabo energije (URE). Skozi praktične primere se udeleženci naučijo in spoznajo načine delovanja fotonapetostnih in termosolarjih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso. Spoznajo lastnosti izolacije in njen vpliv na energetsko učinkovitost ovoja stavbe pri nizkoenergijskih in pasivnih stavbah.

Vsebina

 • Splošno o energiji, zaloge fosilnih goriv, jedrske energije in obnovljivi viri energije na Zemlji
 • Osnove fizikalne veličine – energija,, moč – toplota (agregatna stanja, prevod, prestop, prehod toplote), električna energija in učinkovita raba energije (URE)
 • Ogrevanje (ogrevalna telesa, sistemi ogrevanja, izbira obtočne črpalke, raztezne posode, varnostni ventili, energenti)
 • Delovanje fotonapetostnih in termosolarnih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso
 • Smisel kombiniranja različnih obnovljivih virov energije
 • Spoznavanje pripadajoče slovenske in mednarodne zakonodaje, akcijskih načrtov, subvencije in druge direktive o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije,
 • Praktične vaje, ogledi, demonstracije

Rezultati

Udeleženec:

 • razume in zna uporabiti pretvorbe med različnimi enotami iz področja energetike, pozna lastnosti nizkoenergijskih, pasivnih in aktivnih stavb,
 • razume koncepte, ozadje in način delovanja fotonapetostnih in termosolarnih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso.
 • zna pravilno izbrati vrsto izolacije in pozna njen vpliv na energetsko učinkovitost ovoja stavbe,
 • zna smiselno kombinirati različne obnovljive vire energije in se odločiti za najustreznejšega oz. optimalnega.