Cilji

Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz področja termodinamike, udeleženci spoznajo IR kamero, merilne tehnike v IR področju idr. ter praktično izvedejo IR termografske meritve na različnih URE obnovljenih objektih.

Vsebina

 • Osnove termodinamike
 • Osnovne funkcije IR kamere
 • Temperatura, toplota in prenos toplote
 • Elektromagnetni spekter
 • lzmenjava energije s sevanjem
 • lnterpretacija toplotne slike s sevanjem
 • Tehnike analize toplotnih slik
 • Termografske meritve na modelu v laboratoriju
 • Termografske meritve na terenu
 • Pasivna hiša MIC (notranja in zunanja termografija – URE urejen objekt), športni objekt, stanovanjski blok, stanovanjska hiša

Rezultati

Udeleženec:

 • spozna IR kamero in osnove njene uporabe,
 • spozna osnove termodinamike in prenosa toplote,
 • razume izraze prepustnost, reflektivnost in absorbativnost,
 • zna interpretirati toplotno sliko,
 • spozna pomen kvalitativne in kvantitativne analize,
 • spozna obdelavo rezultatov na posnetih objektih,
  pridobi izkusnje na vecjem stevilu razlicnih situacij v praksi,
 • zna oceniti posamezne objekte glede na termografske meritve,
 • izdela kratka poročila za termografsko meritev.