Cilji

Trening omogoča pridobitev osnovnih znanj iz fotonapetostnih (FN) elektrarn in komponent, ki jo sestavljajo. Skozi praktične primere se udeleženci naučijo in spoznajo načine delovanja fotonapetostnih sistemov v obliki otočne in omrežne izvedbe.

Vsebina

 • Osnovne električne velicine (napetost, tok, upornost) in električne meritve le-teh
 • Moč in delo v elektrotehniki
 • Komponente, ki jo sestavljajo fotonapetostno (fotovoltaično) elektrarno
 • Podrobno o delovanju različnih fotonapetostnih sistemov
 • Praktični primeri kakovostne izvedbe instalacije FN-sistema
 • lzvedba meritev na FN-sistemih in upoštevanje varnostnih zahtev FN-sistemov
 • Osnove delovanja termosolarnih sistemov, sistemov s toplotnimi črpalkami in sistemov za ogrevanje na lesno biomaso
 • Smisel kombiniranja različnih obnovljivih virov energije
 • Spoznavanje pripadajoče slovenske in mednarodne zakonodaje, akcijskih načrtov, subvencije in druge direktive o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije
 • Praktične vaje

Rezultati

Udeleženec:

 • razume osnovne zakone s področja elektrotehnike,
 • zna uporabljati električne in druge pripadajoče merilne instrumente,
 • zna izvesti osnovne meritve na električni opremi,
 • razlikuje pomen učinkovitosti različnih razsmernikov,
 • pozna lastnosti različnih modulov in primernost uporabe le-teh,
 • razume koncepte, ozadje in način delovanja fotonapetostnih sistemov (otočni in omrežni).