HY01 - Fizikalne osnove hidravličnih krmilnih sistemov

torek, 19 feb 2019

Čas: 14:00 - 20:00

Cilji

Udeleženci spoznajo lastnosti in zakonitosti delovanja hidravličnega krmilnega sistema.

Vsebina

  • Zgradba in lastnosti hidravličnega sistema
  • Fizikalni principi in zakonitosti
  • Načini risanja hidravličnih shem
  • Simbolika v hidravliki

Rezultati

Udeleženec:

  • razume strokovne pojme in fizikalne principe (velikost sile, hitrost batnice…),
  • pozna strukturo in lastnosti hidravličnega sistema,
  • pozna potencialne nevarnosti pri upravljanju hidravličnih strojevm
  • pozna osnovne simbole hidravličnih komponent z opisom funkcije.

Lokacija izvedbe

ŠC Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Koroška 62a
Velenje, 3320

Prikaži zemljevid


Registration is closed for this event.

For more information or questions, please email:

net@net1.si